Regulamin hotelu

Zarezerwuj on-line
Przyjazd 24
wrz '23
Wyjazd 25
wrz '23
Wprowadź kod i uzyskajdo -20%
 1. Strona Główna
 2. Kontakt
 3. Regulamin hotelu

Regulamin hotelu

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwu pobytu wszystkich naszych gości.

§ 1

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
 3. Jeżeli istnieje taka możliwość, gość może zająć pokój przed rozpoczęciem doby hotelowej bez dodatkowej opłaty.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji najpóźniej wieczorem dnia poprzedniego.
 6. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu, w miarę posiadanych możliwości.
 7. Cena za pokój uwzględnia podatek VAT, śniadanie, parking, transfer z lub na lotnisko oraz korzystanie ze hotelowego SPA

§ 2

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoja kategoria i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  • Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  • Profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gości, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • Gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte hotel w miarę posiadanych możliwości zapewni inny pokój lub w inny sposób załagodzi niedogodności.
 3. Na życzenia gości hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • Udzielania informacji związanych z pobytem i podrożą.
  • Budzenie o wyznaczonej godzinie.
  • Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu
  • Przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.

§ 3

Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające  z usług hotelu, regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 z 1964r. poz.9 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.11.1964r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz.U. nr 45 z 1985r. poz. 225 i Dz.U. nr 64 z 1990r. poz. 378), odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały złożone na przechowanie do depozytu w recepcji.

Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu gościa pozostawionego na hotelowym parkingu  lub znajdujących się w pojeździe rzeczy wartościowych.

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamkniecie drzwi a kartę pozostawić w recepcji. Za zgubienie karty hotel pobiera kaucję w wysokości 50 zł.

§ 4

 1. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi rejestracji w hotelu Rezydencja Luxury Hotel **** na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Gość w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej i wystawienia faktury lub rachunku zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości. W tym celu proszony jest przez pracownika recepcji do okazania dokument tożsamości ze zdjęciem  (dowód osobisty lub paszport) potwierdzający jego tożsamość.
 3. Prawidłowo wypełniona karta meldunkowa/rejestracyjna i zweryfikowane na niej dane przez recepcjonistę na podstawie dokumentu Gościa stanowi dokument zawarcia umowy pomiędzy Gościem, a hotelem.
 4. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju, chyba, że pobierze od Gościa opłatę z góry za cały pobyt w hotelu.
 5. Rezydencja Luxury Hotel**** przetwarza dane osobowe Gości w celach dotyczących zarządzania rezerwacjami, rejestracją Gości ich płatnościami, fakturowaniem, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 6. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłyną okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od 07:00 do 22:00.

§ 5

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 06:00
 2. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara grzywny w wysokości do 500zł.

§ 6

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciw pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub mieniu gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 3. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§ 7

 1. W momencie wynajmu pokoju, każdy gość hotelowy akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Korzystając z usług Hotelu Rezydencja Luxury podczas pobytu w hotelu,  jako gość wyrażasz zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez Hotel Rezydencja Luxury dla celów marketingowych Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych stanowi, że:

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Wizerunek gościa stanowi jedynie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawionej całości, to wówczas wizerunek nie jest prawnie chroniony.

Goście decydujące się na skorzystanie z usług świadczonych przez Rezydencja Luxury Hotel wyrażają zgodę na nieograniczone wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie i na wszelkich polach swojego wizerunku

Dyrekcja Hotelu Rezydencja

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez REZYDENCJA Beata, Arkadiusz Zdebel S. C., ul. Stara 1, 41-940, Piekary Śląskie Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane